^Do góry
 • 1 Akademia Rodzinna Humanitas
  to program profilaktyczno - edukacyjny dla rodziców i uczniów, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiajacych ochronę rodziny i młodzieży przed czynnikami zagrażajacymi prawidłowemu rozwojowi.
 • 2 Program
  powstał w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w trakcie szeroko zakrojonych działań profilaktyki systemowej realizowanych w ramach Regionalnej Koalicji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Instytutem Twórczej Integracji, Stowarzyszeniem Auxylium, Kraina Świetlików, Władzami Samorzadowymi i innymi podmiotami.
 • 3 Dofinansowanie
  Program uzyskał dofinansowanie z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.
 • 4 Zadanie projektu
  Kluczowym zadaniem projektu jest upowszechnienie uniwersalnej wiedzy umożliwiającej tworzenie i wzmacnianie warunków chroniących młodzież przed zagrożeniami uzależnieniem, przemocą i wykluczeniem generowanymi w najbliższym środowisku społeczno-kulturowym. Promocja wiedzy będzie miała charakter systemowy, czyli skierowana zostanie jednocześnie do uczniów i rodziców.
 • 5 Akademia Rodzinna Humanitas
  nie tylko jest formą edukacyjną, pozwala również na zdystansowanie się do wadliwych stereotypów, mitów, przekonań, fałszywych efektów kampanii społecznych, populistycznych i modnych preferencji dotyczących zachowań, wartości i cech społecznych funkcjonujących w rodzinach i środowisku społecznym.

Akademia Rodzinna Humanitas

Jest to program profilaktyczny adresowany do całej rodziny.

Zadaniem Akademii jest upowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiajacych ochronę rodzin przed czynnikami zagrażajacymi ich prawidłowemu rozwojowi.

Realizatorem programu jest 

Wyższa Szkola Humanitas w Sosnowcu

jest to część szeroko zakrojonych działań profilaktyki systemowej realizowanych w ramach

Regionalnej Koalicji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ściśle współpracujemy z:

Instytutem Twórczej Integracji,

Stowarzyszeniem Moc Wsparcia - Auxylium,

Kraina Świetlików,

Władzami Samorzadowymi

i innymi podmiotami.  

inicjatywa:

Program został zainicjowany w 2013r. jako projekt dofinansoway z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”. Aktualnie realizowany jest w poszerzonym zakresie.

działanie systemowe:

Kluczowym zadaniem projektu jest upowszechnienie uniwersalnej wiedzy i rozwijanie umiejetności rodzinnych. Pozwala to na tworzenie i wzmacnianie warunków chroniących rodzinę przed ewentualnymi problemami. Nasze działania maja charakter systemowy, czyli skierowane sa jednocześnie do wszystkich czlonków rodziny - dzieci, rodziców i dziadków. 

wolność myśli:

Treści Akademii pozbawione sa wszelkich ideologii politycznych, religijnych, dyskryminujących,  segregujących itp. Wiedza promowana przez Akademię Rodzinną Humanitas wynika wyłącznie z obiektywnej wiedzy naukowej. 

uniwersalność:

Akademia Rodzinna Humanitas jest nie tylko  formą edukacji rodzinnej, pozwala również na zdystansowanie się do wadliwych stereotypów, mitów, przekonań, fałszywych wzorców, populistycznych i modnych preferencji zachowań lub watpliwych metod wychowawczych.

profilaktyka i promocja

nauczyliśmy się już profilaktyki zdrowia. Dbamy o swoje ciało, aby nie ulegało procesom starzenia sie i było zdrowe. czy umiemy w równym stopniu zadbać o swoja miłość, rodzinę lub  psychikę. jeśli nie poznamy sposobów pielęgnowania tego co teraz jest dobre, to nie możemy być pewni, że zawsze to dobro będzie obecne. Przecież ludzie, którym coś nie wyszło, też kiedyś byli szczęślkiwi. być może nie wiedzieli jak utrzymać to szczęście i pielegnować je.Akademia Rodzinna Humanitas (2)

Jest to program profilaktyczny adresowany do całej rodziny.

Zadaniem Akademii jest upowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiajacych ochronę rodzin przed czynnikami zagrażajacymi ich prawidłowemu rozwojowi.

Realizatorem programu jest 

Wyższa Szkola Humanitas w Sosnowcu

jest to część szeroko zakrojonych działań profilaktyki systemowej realizowanych w ramach

Regionalnej Koalicji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ściśle współpracujemy z:

Instytutem Twórczej Integracji,

Stowarzyszeniem Moc Wsparcia - Auxylium,

Kraina Świetlików,

Władzami Samorzadowymi

i innymi podmiotami.  

inicjatywa:

Program został zainicjowany w 2013r. jako projekt dofinansoway z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”. Aktualnie realizowany jest w poszerzonym zakresie.

działanie systemowe:

Kluczowym zadaniem projektu jest upowszechnienie uniwersalnej wiedzy i rozwijanie umiejetności rodzinnych. Pozwala to na tworzenie i wzmacnianie warunków chroniących rodzinę przed ewentualnymi problemami. Nasze działania maja charakter systemowy, czyli skierowane sa jednocześnie do wszystkich czlonków rodziny - dzieci, rodziców i dziadków. 

wolność myśli:

Treści Akademii pozbawione sa wszelkich ideologii politycznych, religijnych, dyskryminujących,  segregujących itp. Wiedza promowana przez Akademię Rodzinną Humanitas wynika wyłącznie z obiektywnej wiedzy naukowej. 

uniwersalność:

Akademia Rodzinna Humanitas jest nie tylko  formą edukacji rodzinnej, pozwala również na zdystansowanie się do wadliwych stereotypów, mitów, przekonań, fałszywych wzorców, populistycznych i modnych preferencji zachowań lub watpliwych metod wychowawczych.

profilaktyka i promocja

nauczyliśmy się już profilaktyki zdrowia. Dbamy o swoje ciało, aby nie ulegało procesom starzenia sie i było zdrowe. czy umiemy w równym stopniu zadbać o swoja miłość, rodzinę lub  psychikę. jeśli nie poznamy sposobów pielęgnowania tego co teraz jest dobre, to nie możemy być pewni, że zawsze to dobro będzie obecne. Przecież ludzie, którym coś nie wyszło, też kiedyś byli szczęślkiwi. być może nie wiedzieli jak utrzymać to szczęście i pielegnować je.

  

Strategiczna Profilaktyka Systemowa

program
Fundacji Humanitas
dofinansowany z środków Rządowego Programu na lata 2014-16
w ramach zadania publicznego 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła

 
Copyright © 2013. Akademia Rodzinna Humanitas Rights Reserved.


Facebook skype